Propojení Gmail přes IMAP

Zkontrolujte, že je protokol IMAP zapnutý

1. Otevřete Gmail na počítači.
2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko > Zobrazit všechna nastavení.
3. Klikněte na kartu Přeposílání a protokol POP/IMAP.
4. V sekci Přístup IMAP vyberte Aktivovat IMAP.
5. Klikněte na Uložit změny.

Zvolte Webmail v levém menu vašeho Bitrix24 klienta

Vyberte IMAP (pokud již jeden email připojený máte, klikněte na email v horní liště a zvolte Connect new)

Nastavení serveru SMTP

Níže najdete údaje nutné pro správné nastavení klienta. Pokud potřebujete se změnou nastavení pomoci, vyhledejte návod na nastavení protokolu IMAP v centru nápovědy svého e-mailového klienta.

Server příchozí pošty (IMAP)
imap.gmail.com
zabezpečení SSL: Ano
Port: 993

Server odchozí pošty (SMTP)
smtp.gmail.com
zabezpečení SSL: Ano
Port pro protokol SSL: 465

Login:
Vaše celá e-mailová adresa

Password:
Vaše heslo pro Gmail

Fetch messages for:
Zvolíte, do jakého období zpětně má Bitrix24 zkontrolovat emaily v emailové schránce - týden, měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce (záleží na vaší licenci).

Edit more parameters:
Kliknutím sem můžete určit název poštovní schránky a jméno odesílatele.

Pokud používáte hesla aplikací nebo dvoufázové ověření a při přihlašování se zobrazí chyba Nesprávné heslo, musíte použít speciální integrační heslo.

Přihlašování pomocí hesel aplikací

Heslo aplikace je šestnáctimístný přístupový kód, který méně zabezpečené aplikaci nebo zařízení umožňuje přístup k vašemu účtu Google. Hesla aplikací lze používat pouze v účtech, které mají zapnuté dvoufázové ověření.

1. Přejděte do účtu Google.

2. Vyberte Zabezpečení.

3. Sjedete dolů na sekci Přihlášení do Googlu vyberte Hesla aplikací. Možná se budete muset přihlásit. Pokud tuto možnost nemáte, důvod může být následující:

  • V účtu nemáte nastavené dvoufázové ověření.
  • Dvoufázové ověření je nastaveno jen pro bezpečnostní klíče.
  • Používáte účet v rámci práce, školy nebo jiné organizace.
  • Zapnuli jste pokročilou ochranu.
  • Ve spodní části zvolte Vybrat aplikaci a zvolíte Jiné ( vlastní název ).  Napíšete například Bitrix24 kliknete na Vygenerovat.
4. Postupujte podle pokynů k zadání hesla aplikace. Heslo aplikace je kód o délce 16 znaků ve žlutém pruhu v zařízení.

5. Klepněte na Hotovo.

Toto heslo poté zkopírujete do obou políček Password v IMAP propojení.

Tip: Heslo aplikace většinou stačí zadat pro každou aplikaci nebo zařízení pouze jednou. Nemusíte se ho tedy učit nazpaměť.

Propojení do CRM

Nakonec zvolíte propojení do CRM

1. Aktivujte Link to CRM, aby se všechny zprávy dostaly do CRM.

2. Ve výchozím nastavení Bitrix24 automaticky vytváří nový Lead pro každou novou příchozí zprávu a nový kontakt pro každou novou odchozí zprávu.
 • Můžete také určit, jak staré emaily Bitrix24 při aktivaci zpracuje do CRM nebo přímo určit adresy, ze kterých se budou nové Leady vytvářet.
3. V sekci Lead and contact distribution queue určíte zaměstnance, kteří budou pracovat s novými Leads a kontakty v CRM. Nové leads a kontakty jsou distribuovány rovnoměrně, přesně tak, jak jsou uživatelé zařazeni do pořadí a nezáleží na tom, zda je uživatel online nebo ne.

4. V Mailbox access určíte zaměstnance, kteří budou moci zpracovávat zprávy v této poštovní schránce. (Ve výchozím nastavení bude mít přístup ke zprávám v ní pouze uživatel, který připojil poštovní schránku.)

5. Nyní kliknete na Connect a propojení by mělo být hotové.

Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, neváhejte se podívat přímo na stránky Bitrix24 a Centrum nápovědy pro Gmail.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies